SOP - Sykehjelp 1 person
Beregn premie - Sykeavbruddsforsikring

Nedenfor er en forenklet kalkulator for beregning av ditt forsikringsbehov (Dagpengebeløp) og premie for Sykeavbruddsforsikring.
OBS, dagpengebeløpet utgjør 90% av beregnet netto daglig tap, dog maks kr 3.300,-. Det reelle dagpengebeløpet må kunne dokumenteres. Hvis det er avtalt et dagpengebeløp som er høyere enn det reelle dagpengebehovet (overforsikring), vil erstatningen bli redusert tilsvarende, uten at premie betales tilbake. 


Fyll ut feltene nedenfor. Forsikringspremie vil bli beregnet iforhold til dagepengebeløp, alder og karenstid (16 eller 30 dager)

Dagpengebeløpet kan også legges direkte inn i feltet nedenfor, dog maks kr 3.300,-.

Har du rettigheter gjennom SOP og behov for beregning av korrekt dagpengebeløp trykk HER

Sykeavbruddsforsikringen kan kjøpes av medlemmer i SOP som er under 62 år. Forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Benytter man allerede forsikringen i annet forsikringselskap, kan man enkelt flytte forsikringen til denne ordningen uten ny helseerklæring.

Forsikringen skal gjelde fra
*
Fornavn
*
Etternavn
*
F°dselsdato
*
Personnr. (siste 5 siffer)
*
Autorisasjon
*
Brutto praksisinntekt
*
0
Biintekt
*
0
Karenstid
 
Dagpengebel°p (Maks 3.300)
*
Premie
 
0kr.
CONTACTID
 
OBJECTNAME