Kontaktinformasjon ved skade/sykdom

Ved en eventuell skade, send inn skadeskjema til Tryg Forsikring uten ugrunnet opphold.

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt til Tryg Forsikring innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jfr. Forsikringsavtaleloven (FAL) paragraf 18-5.

Skademeldingsskjema

Tryg Forsikring
Personskade Bedrift 3F1
Postboks 7070
5020 BERGEN

Tlf.            04040 eller 55172369
Web:         www.tryg.no